Politika jakosti

Klademe za cíl zejména ve stavební činnosti kvalitní a rychlou prací na všech realizovaných zakázkách získat důvěru dalších zákazníků, nových obchodních partnerů. Věřím, že výsledky naší dosavadní práce k dosažení tohoto cíle přispějí.

 

Technické certifikáty a osvědčení

knauf promat weber    
certifikát knauf  osvědčení Promot  osvědčebí weber    
         

icon phone
Telefon:
+420 775 553 349

icon adress
Nedvězská 2223/29,
100 00 Praha 10, Strašnice