Stavební činnost

Společnost zabezpečuje veškeré stavební práce (HSV i PSV) dle kompletní projektové dokumentace jak dodané investorem, tak zpracované naší firmou pro všechny druhy nových staveb, rekonstrukcí a modernizací včetně potřebných dokladů, stavebního i kolaudačního řízení.


Velmi aktivní je v zabezpečování všech řemesel, zejména

 • elektroinstalací
 • slaboproud. instalací ( STA )
 • měření a regulace
 • hromosvodů
 • zdravoinstalací
 • ústředního vytápění
 • elektrického vytápění
 • elektro
 • vzduchotechniky
 • plynoinstalace


Zelená úsporám

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Oficiální web programu NZU


Společnost je registrována jako odborný dodavatel technologií úspor energie na vytápění v obytných domech:

 • Tepelné izolace (Polystyrén, Extrudovaný polystyrén, Minerální vlákna)
 • Okna (Plastová)
 • Střešní okna (Dřevěná)
 • Vnější dveře (Plastové)


Výrobci

 • DEK a.s. (skupina DEK)
 • DOLS, a.s. (okna-dveře)
 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • RIGIPS s.r.o.
 • Saint-Gobain WEBER TERRANOVA a.s.
 • Stomix s.r.o.
 • Styrotrade a.s.


S vypněním a podáním žádosti zájemcům pomohou naši pracovníci.